București, sector 4, Str. Calea Văcărești nr. 274 0721-931251 office@springdental.ro

Politica de confidențialitate

Atunci când vizitați site-ul www.springdental.ro, când ne contactați pentru o cerere de programare sau când apelați la serviciile noastre, ne încredințați informațiile dumneavoastră.

Scopul acestei Politici de confidentialitate este să vă arate ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile dumneavoastră personale vă aparțin, facem tot posibilul să le prelucrăm în siguranță.

Prin navigarea pe site-ul www.springdental.ro sau prin contactarea noastră, declarați că ați fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor personale prin parcurgerea acestui document, denumit Politica de confidențialitate, și ca sunteți de acord cu aceasta.

Definiții termeni

www.springdental.ro (sau site-ul) este un site de prezentare a Cabinetului de ortodonţie şi stomatologie generală Spring Dental. Site-ul este deținut și administrat de Cabinet Medical Individual Doctor Ştefănescu Roxana, CIF 29608910, denumit în continuare Spring Dental.
GDPR reprezintă Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

O persoană fizică identificabilă este o persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare inseamna orice operatiune care include colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Spring Dental poate schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau la sediul Spring Dental.

Întrebări și solicitări

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne puteți scrie la adresa de e-mail: office@springdental.ro.

Informații generale colectate

1. Informații pe care ni le furnizezi voluntar
Când utilizați formularele de comunicare de pe site sau le completați la sediul nostru, când ne contactați prin telefon sau e-mail sau comunicați cu noi în orice mod, ne dați în mod voluntar informațiile pe care le prelucrăm. Aceste informații includ cel putin numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Oferindu-ne aceste informații, vă asigurăm de faptul ca noi depunem toate eforturile pentru a le păstra în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date.

2. Informații pe care le colectăm automat
Când navigați pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita dumneavoastră pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu site-ul. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare. Puteți vedea ce sunt cookie-urile citind în continuare această pagină.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare și vizează datele de identificare ale persoanei, istoricul medical al pacientului, diagnosticul si orice referinţe medicale ulterioare.

Pentru a oferi servicii medicale, pentru a executa intervențiile necesare conform diagnosticului și/sau a planului de tratament, precum și pentru a răspunde eventualelor solicitări venite din partea instituțiilor publice, datele personale pot fi transmise către medici colaboratori externi, tehnicieni dentari, centre de radiologie, laboratoare de analize medicale, autorități publice sau altor persoane abilitate de lege să ceară aceste date sau altor părți, cu consimțământul sau la instrucțiunile dumneavoastră, asigurându-ne totodată că datele personale sunt protejate.

Datele cu caracter personal furnizate de pacient sunt necesare la înregistrarea şi procesarea informaţiilor referitoare la istoricul şi diagnosticul pe care l-aţi solicitat. Refuzul dumneavoastră poate determina imposibilitatea efectuării investigaţiei medicale pe care doriţi să o efectuaţi, implicit anularea programării şi poate duce până la imposibilitatea efectuării actului medical.

În prezent, nu transferăm datele dumneavoastră către state din afara Uniunii Europene. Dacă vom schimba politica, vă vom informa în mod corespunzător, vă vom prezenta garanțiile aferente și vă vom solicita consimțământul.

În privința datelor pe care ni le oferiti voluntar prin completarea și trimiterea formularelor sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este:

 • consimțământul dumneavoastră expres privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • consimțământul informat la care dumneavoastră sunteți parte;
 • obligația legală izvorâtă ca urmare a raportului juridic dintre dumneavoastră și Spring Dental.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, vă dați în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

Datele personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului menționat mai sus sau în exercitarea unui interes public, într-o perioadă de timp prevăzută de dispozițiile legale și în conformitate cu prevederile GDPR.

Drepturile persoanelor vizate

Dreptul de acces
Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveti dreptul de acces la datele respective.

Dreptul la rectificare
Aveți dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. În unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele dumneavoastră personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizați în solicitarea dumneavoastră. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci când ne furnizați numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de către browser. În astfel de cazuri, în cazul în care nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării dumneavoastră, cu excepția cazului în care furnizati informații suplimentare care să permită identificarea. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat)
În situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveti dreptul de a obține ștergerea datelor care va privesc, fără întârzieri nejustificate.

Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveti dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 1. contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;
 2. prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 3. nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 4. v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

 1. prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și
 2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,
inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afectează în mod similar într-o masură semnificativă.

Nu aveti acest drept în cazul în care decizia:

 1. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastra și un operator de date;
 2. este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
 3. are la baza consimțământul dumneavoastră explicit.

Dreptul de retragere a consimțământului
În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, va puteti retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa office@springdental.ro cu subiectul retragere consimțământ.

Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere

Dreptul de a va adresa justiției
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta notificare sau in legatura cu utilizarea de catre Spring Dental a datelor personale, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la office@springdental.ro sau printr-o solicitare depusă la sediul nostru.

Cookie-urile

Un cookie este un fișier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastra mobil atunci când vizitați un site. Cookie-urile sunt larg utilizate pentru a face site-urile funcționale sau pentru ca acestea să funcționeze mai eficient, precum și pentru a furniza informații deținătorilor site-ului.

Site-ul www.springdental.ro utilizează Google Analytics, serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. (Google), care contribuie la analizarea utilizării site-ului. În acest scop, Google Analytics utilizează cookie-uri.

Informațiile generate de cookie-uri cu privire la modul în care este utilizat site-ul – informații standard de utilizare a internetului (inclusiv adresa IP) și informații privind comportamentul vizitatorului într-o formă anonimă – sunt transmise către Google și stocate de acesta, inclusiv pe servere din Statele Unite. Înainte de a fi transmisă către Google, adresa IP este anonimizată.

În conformitate cu certificarea sa legată de scutul de confidențialitate (Privacy Shield), Google declară că respectă cadrul UE-SUA privind scutul de confidențialitate. Google poate transfera informațiile colectate de Google Analytics către o terță parte atunci când legislația impune acest lucru sau atunci când respectiva terță parte prelucrează informațiile în numele Google. În conformitate cu condițiile de utilizare ale Google Analytics, Google nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date deținute de Google.

Puteti controla și/sau șterge cookie-uri după cum doriti. Puteti șterge toate cookie-urile care sunt deja pe calculator sau alte dispozitive și puteti configura majoritatea browserelor să împiedice plasarea acestora. Dacă optati pentru ștergerea cookie-urilor, trebuie să aveti în vedere că eventualele preferințe se vor pierde. De asemenea, dacă blocați cookie-urile
complet, numeroase site-uri (inclusiv al nostru) nu vor funcționa în mod adecvat. Din aceste motive, nu va recomandăm să blocati complet cookie-urile atunci când utilizati site-ul Spring Dental.