Atunci când vizitați site-ul www.springdental.ro, când ne contactați pentru o cerere de programare sau când apelați la serviciile noastre, ne încredințați informațiile dumneavoastră.

Scopul acestei Politici de confidentialitate este să vă arate ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile dumneavoastră personale vă aparțin, facem tot posibilul să le prelucrăm în siguranță.

Prin navigarea pe site-ul www.springdental.ro sau prin contactarea noastră, declarați că ați fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor personale prin parcurgerea acestui document, denumit Politica de confidențialitate, și ca sunteți de acord cu aceasta.

Definiții termeni

www.springdental.ro (sau site-ul) este un site de prezentare a Cabinetului de ortodonţie şi stomatologie generală Spring Dental. Site-ul este deținut și administrat de Cabinet Medical Individual Doctor Ştefănescu Roxana, CIF 29608910, denumit în continuare Spring Dental.
GDPR reprezintă Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

O persoană fizică identificabilă este o persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare inseamna orice operatiune care include colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Spring Dental poate schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau la sediul Spring Dental.

Întrebări și solicitări

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne puteți scrie la adresa de e-mail: office@springdental.ro.

Informații generale colectate

1. Informații pe care ni le furnizezi voluntar
Când utilizați formularele de comunicare de pe site sau le completați la sediul nostru, când ne contactați prin telefon sau e-mail sau comunicați cu noi în orice mod, ne dați în mod voluntar informațiile pe care le prelucrăm. Aceste informații includ cel putin numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Oferindu-ne aceste informații, vă asigurăm de faptul ca noi depunem toate eforturile pentru a le păstra în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date.

2. Informații pe care le colectăm automat
Când navighați pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita dumneavoastră pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu site-ul. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare. Puteți vedea ce sunt cookie-urile citind în continuare această pagină.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare si vizeaza datele de identificare ale persoanei, istoricul medical al pacientului, diagnosticul si orice referinţe medicale ulterioare.

Pentru a oferi servicii medicale, pentru a executa interventiile necesare conform diagnosticului si/sau a planului de tratament, precum si pentru a raspunde eventualelor solicitari venite din partea institutiilor publice, datele personale pot fi transmise catre medici colaboratori externi, tehnicieni dentari, centre de radiologie, laboratoare de analize medicale,
autoritati publice sau altor persoane abilitate de lege sa ceara aceste date sau altor parti, cu consimtamantul sa la instructiunile dumneavoastră, asigurandu-ne totodata ca datele personale sunt protejate.

Datele cu caracter personal furnizate de pacient sunt necesare la înregistrarea şi procesarea informaţiilor referitoare la istoricul şi diagnosticul pe care l-aţi solicitat. Refuzul dumneavoastră poate determina imposibilitatea efectuarii investigaţiei medicale pe care doriţi să o efectuaţi, implicit anularea programării şi se poate duce până la imposibilitatea efectuării actului medical.

În prezent, nu transferăm datele dumneavoastră către state din afara Uniunii Europene. Dacă vom schimba politica, va vom informa în mod corespunzator, va vom prezenta garanțiile aferente și va vom solicita consimțământul.

În privința datelor pe care ni le oferiti voluntar prin completarea și trimiterea formularelor sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este:
– consimtamantul dumneavoastra expres privind prelucrarea datelor cu caracterpersonal;
– consimtamantul informat la care dumneavoastra sunteti parte;
– obligatia legala izvorata ca urmare a raportului juridic dintre dumneavoastra si Spring Dental.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, va dati în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

Datele personale vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru indeplinirea scopului mentionat mai sus sau in exercitarea unui interes public, intr perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale si in conformitate cu prevederile GDPR.

Drepturile persoanelor vizate

Dreptul de acces
Aveti dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, aveti dreptul de acces la datele respective.

Dreptul la rectificare
Aveti dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc. În unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele tale personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizati în solicitarea dumneavoastra. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci când ne furnizati numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de către browser. În astfel de cazuri, în cazul în care nu va putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării dumneavoastra, cu excepția cazului în care furnizati informații suplimentare care să permită identificarea. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat)
În situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, va opuneti prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveti dreptul de a obține ștergerea datelor care va privesc, fără întârzieri nejustificate.

Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveti dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

  1. contestati exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;
  2. prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastra va opuneti ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  3. nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastra ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  4. v-ati opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastra.

Dreptul la portabilitatea datelor
Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și pe care ni le-ati furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

  1. prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și
  2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,
inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afectează în mod similar într-o masură semnificativă.

Nu aveti acest drept în cazul în care decizia:

  1. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastra și un operator de date;
  2. este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
  3. are la baza consimțământul dumneavoastra explicit.

Dreptul de retragere a consimțământului
În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, va puteti retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa office@springdental.ro cu subiectul retragere consimțământ.

Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere

Dreptul de a va adresa justiției
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta notificare sau in legatura cu utilizarea de catre Spring Dental a datelor personale, va rugam sa ne contactati prin e-mail la office@springdental.ro sau printr-o solicitare depusa la sediul nostru.

Cookie-urile

Un cookie este un fișier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastra mobil atunci când vizitati un site. Cookie-urile sunt larg utilizate pentru a face site-urile funcționale sau pentru ca acestea să funcționeze mai eficient, precum și pentru a furniza informații deținătorilor site-ului.

Site-ulwww.springdental.ro utilizează Google Analytics, serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. (Google), care contribuie la analizarea utilizării site-ului. În acest scop, Google Analytics utilizează cookie-uri.

Informațiile generate de cookie-uri cu privire la modul în care este utilizat site-ul – informații standard de utilizare a internetului (inclusiv adresa IP) și informații privind comportamentul vizitatorului într-o formă anonimă – sunt transmise către Google și stocate de acesta, inclusiv pe servere din Statele Unite. Înainte de a fi transmisă către Google, adresa IP este anonimizată.

În conformitate cu certificarea sa legată de scutul de confidențialitate (Privacy Shield), Google declară că respectă cadrul UE-SUA privind scutul de confidențialitate. Google poate transfera informațiile colectate de Google Analytics către o terță parte atunci când legislația impune acest lucru sau atunci când respectiva terță parte prelucrează informațiile în numele Google. În conformitate cu condițiile de utilizare ale Google Analytics, Google nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date deținute de Google.

Puteti controla și/sau șterge cookie-uri după cum doriti. Puteti șterge toate cookie-urile care sunt deja pe calculator sau alte dispozitive și puteti configura majoritatea browserelor să împiedice plasarea acestora. Dacă optati pentru ștergerea cookie-urilor, trebuie să aveti în vedere că eventualele preferințe se vor pierde. De asemenea, dacă blocati cookie-urile
complet, numeroase site-uri (inclusiv al nostru) nu vor funcționa în mod adecvat. Din aceste motive, nu va recomandăm să blocati complet cookie-urile atunci când utilizati site-ul Spring Dental.